English version Polska wersja
Witamy

BALTIMEX Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 5a
71-422 Szczecin
Polska

Zarejestrowana w:
Sąd Rejonowy w Szczecinie, 17 Wydział Gospodarczy,
Krajowy Rejestr Sądowniczy nr 0000154830
nip 851-000-82-52
regon 005486250
kapitał zakładowy pln 50 000,00

Poza zwykłą codzienną rekrutacją marynarzy i oficerów, Baltimex dostarcza wszelkiej pomocy i usług załogowych związanych z działalnością wiodących armatorów.

W ostatnich latach ponad tysiąc marynarzy rocznie znajduje pracę z pomocą Baltimexu. Pracują oni na różnych statkach, w szczególności kontenerowcach, masowcach, tankowcach jak również na statkach żeglugi przybrzeżnej i obsługującymi przemysł wiertniczy. Baza Baltimexu zawiera kilkanaście tysięcy kandydatów.

Pomagamy marynarzom :

W roku 2004 firma Baltimex została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia,