English version Polska wersja
Nasz zespół
Iwona Ornowska (prezes)
tel. +4891 4234097
e-mail: iornowska@baltimex.pl
Paweł Osowski (starszy doradca personalny)
tel. +48 91 4320285
e-mail: posowski@baltimex.pl
Anna Buczyńska (asystent doradcy personalnego)
tel. + 48 91 422 02 93
e-mail: abuczynska@baltimex.pl