English version Polska wersja
Aktualności

05-02-2015
Informacja dla marynarzy (MLC 2006).

INFORMACJA DLA MARYNARZY (Konwencja MLC 2006) Baltimex Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia świadczącą usługi doradztwa personalnego, zarejestrowanego i działającego na terenie Polski. Baltimex działa zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez konwencję oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce. Niżej wymienione zagadnienia są brane pod uwagę i przestrzegane przez firmę Baltimex, by działać zgodnie z wymaganiami konwencji: 1. Baltimex nie pobiera żadnych opłat od Marynarza związanych z procesem rekrutacji. 2. Baltimex nie doradza w zatrudnianiu osób poniżej 18 roku życia. (Takie aplikacje są zwracane). 3. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, narodowej książeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia oraz niezbędnych dokumentów STCW leżą po stronie Marynarza. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem Marynarza do wyjazdu na statek są pokrywane przez armatora. 4. Wszyscy Marynarze są traktowani równo bez względu na płeć, wyznanie oraz wiek. 5. Baltimex współpracuje tylko z klientami spełniającymi wymagania konwencji MLC 2006. 6. Priorytetem Baltimexu jest pełna współpraca na płaszczyźnie komunikacji Agencja - Marynarz oraz Agencja - Rodzina Marynarza. Baltimex nieodpłatnie, bez zbędnej zwłoki udziela informacji oraz umożliwia nawiązanie kontaktu Marynarza z jego rodziną· 7. Baltimex umożliwia Marynarzowi zapoznanie się z wszelkimi warunkami umowy o pracę przed jej podpisaniem. 8. Baltimex posiada procedurę skarg i reklamacji marynarskich dostępną na stronie firmy zgodną z wymaganiami konwencji MLC 2006. 9. Baltimex promuje rozwój zawodu Marynarza. Nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa Marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.« powrót