English version Polska wersja
Aktualności

07-02-2015
Procedura skarg składanych przez marynarzy

Każdy Marynarz ma prawo wnieść skargę lub reklamację związaną z działalnością firmy Baltimex lub jednego z jej Klientów, jeśli jest przekonany o jej zasadności. O pojawieniu się skargi lub reklamacji powinien być każdorazowo poinformowany prezes lub prokurent Baltimexu. Skarga lub reklamacja powinna zawierać jej rzeczowy opis z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń lub oczekiwań Marynarza. Odpowiedzialność Baltimexu rozpoczyna się od momentu podpisania kontraktu Marynarza z armatorem. Marynarz może złożyć skargę lub reklamację: - Pocztą elektroniczną - wysyłając wiadomość na adres: baltimex@baltimex.pl (ZALECANE) - Pocztą wysyłając wiadomość na adres: Baltimex sp. z o.o. ul.P.Skargi 5a; 71-422 Szczecin; - Telefonicznie - do jednego z pracowników Baltimexu (tel. +48914221130; +48914234097) - Bezpośrednio podczas wizyty w biurze - wpisując ją do Księgi Skarg i Wniosków dostępnej w biurze Baltimex Baltimex ma obowiązek potwierdzenia otrzymania skargi lub reklamacji w ciągu 5 dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania skargi lub reklamacji powinno zawierać jednoznaczną informację dotyczącą okresu jej rozpatrywania wykorzystując sposób komunikacji wskazany przez Marynarza. Czas rozpatrywania skargi lub reklamacji dotyczącej bezpośrednio działalności Baltimex ustala się na maksymalnie 15 dni roboczych od momentu potwierdzenia jej otrzymania. Czas rozpatrywania skargi lub reklamacji dotyczącej działalności jednego z Klientów Baltimexu (armator) ustala się na maksymalnie 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia jej otrzymania. W wypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi lub reklamacji nastąpi niezgodnie z oczekiwaniami Marynarza, Baltimex ma obowiązek przedstawić Marynarzowi tryb ewentualnego dalszego postępowania w celu dochodzenia swoich roszczeń. Baltimex ma obowiązek zgłoszenia właściwej komórce administracji morskiej wszelkie nierozstrzygnięte skargi lub reklamacje.« powrót